برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ،برنج قهوه ای

برنج ارگانیک مزرعه شکرالله پور اولین برنج ارگانیک ایران،کیوی ارگانیک
برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ،برنج قهوه ای
برنج ارگانیک مزرعه شکرالله پور اولین برنج ارگانیک ایران،
کیوی ارگانیک
-علوفه ارگانیک ،آردبرنج ارگانیک ،سبوس برنج ارگانیک،
-کشاوزنمونه ی۸۵و ۹۵،مزرعه ارگانیک صادق شکرالله پور دربابل
☆  ☆ برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ☆☆
درمزرعه ارگانیک شکرالله پورواقع در مازندران درشهربابل بهترین برنج ارگانیک ایران با افتخار داشتن اولین برنج ارگانیک تایید شده ودارای گواهینامه استانداردملی ارگانیک ایران(۱۱۰۰۰)از شرکت بازرسی بیوسان گواه ،پروش وتولید می شود.
برنج ارگانیک مزرعه ارگانیک شکرالله پور عرضه شده درفروشگاه های محصولات ارگانیک یا بصورت مستقیم از تولیدکننده بصورت کلی وجزئی
قابل تهیه می باشد.
علوفه ارگانیک جهت استفاده دامداران عزیز که درپرورش دام گوشتی وشیرارگانیک فعالیت می کنند عرضه می شود.
هدف از تولید برنج ارگانیک به گفته آقای شکرالله پور کشاورزنمونه ی سالهای ۸۵و۹۵ عرضه محصولات سالم برای داشتن زندگی سالم
هموطنان عزیز می باشد.
آغاز کشت ونشاء بهترین برنج ارگانیک ایران در مزرعه شکرالله پور.
با آرزوی سال پرخیروبرکت برای تمام کشاورزان عزیزایران
علوفه ارگانیک ،آرد برنج ارگانیک ،سبوس برنج ارگانیک،
کشاورز نمونه ۹۵،مزرعه ارگانیک شکرالله پور دربابل

بیوگرافی جناب آقای شکرالله پور

به نام خدا 

ایشان در ابتدا آشنایی با تولید و عرضه محصولات ارگانیک نداشتند و تنها اطلاعات ایشان خلاصهمیشد در آگاهی به این موضوع که سموم شیمیایی مورد استفاده در تولیدات کشاورزی در محصولاتباقیمانده و اثرات منفی و مضری برای سلامت انسان و جامعه در پی دارد.آغاز به کار اقای شکرالله پور از سال ۱۳۶۷ و همراه با تشکیل خانواده صورت گرفت و هرسال ۳۰۰۰متر از زمین کشاورزی خود را برای مصرف شخصی بدون استفاده از سموم شیمیایی مورد کشتقرار میداد.این تفکر زمینه مراجعه ایشان به اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل و شرکت در کلاسهای ترویجیمهنسین کشاورزی این شهرستان گردید.بعد از حدود ۲ سال حضور در کلاسهای مختلف ترویجکشاورزی و مطلع شدن از اجرای ازمایشی طرح مدرسه در مزرعه خواهان اجرای این طرح درروستای خود گردید.این طرح به مدت ۴ سال و به مدت ۲ روز در هفته اجرا گردید و طی اجرایازمایشی این طرح به عنوان مددکار ترویجی نمونه شهرستان بابل برگزیده شدند.ایشان با توجه به اطلاعاتی که با حضور در کلاسهای ترویجی در مورد کشت ارگانیک به دست اوردندبا تشویق و راهنمایی های مهندسین محترم از جمله جناب آقای سلیمانی و سرکار خانم اسکوسطح زیر کشت خود را افزایش دادند.پس از حدود ۶ سال و جستجوی فراوان جهت پیدا کردن آزمایشگاه تخصصی موفق به انجام این امرگردید.اما پس از آنالیز برنج در این آزمایشگاه قارچ کش خطرناکی به نام پروپیکونازول به مقدار ناچیزدرمغذ برنج تولیدی یافت گردید.لازم به ذکر است که این قارچکش خطرناک بعد از حدود ۶ سال عدم استفاده از سموم شیمیاییهمچنان در مغذ برنج وجود داشت این در حالی است که کشاورزان هر ساله از این سموم استفادهکرده و برنج های تولیدی خود را وارد بازار میکنند و مورد استفاده مصرف کنندگان قرار میگیرد. در سال ۱۳۸۵ قبل از تاسیس انجمن ارگانیک ایشان در زمینه تولید محصول ارگانیک کشاورز نمونه کشوری و استانی شناخته شده اند و در سال ۱۳۹۰ کشاورز نمونه استانی انتخاب شدند وبرای اولین بار در کشور استاندارد ملی ایران برنج مزرعه شکراله پور را بعنوان محصول سالم تایید نمود.ولی این امر برای مصرف کنندگان کفایت نمیکرد. در سال ۱۳۹۲ عضو انجمن ارگانیک ایران گردیدند با بازرسی و بررسی شرکت بیوسان گواه ،گواهی های در حال گذار و ارگانیک برای ایشان صادر گردید. شکر خدا در سال۱۳۹۴ بیشترین استقبال از سوی مصرف کنندگان را داشتند