ارگانیک : برنج مزرعه صادق شکرالله پور

تولیدکننده: آقای صادق شکرالله پور

انواع محصولات: برنج، سبوس برنج، آردبرنج

سایر محصولات: کیوی

محصولات ارگانیک این شرکت دارای گواهینامه استاندارد ملی ارگانیک ایران (۱۱۰۰۰) از شرکت بازرسی بیوسان گواه هستند.

تلفن: ۰۹۱۰۱۰۰۳۳۴۷

فکس: ۰۱۱۳۲۰۷۷۱۳۰

ای میل:  s.shokrollapour@yahoo.com

وب‌سایت: http://organicsadegh.ir

 

برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ،برنج قهوه ای

برنج ارگانیک مزرعه شکرالله پور اولین برنج ارگانیک ایران،کیوی ارگانیک
برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ،برنج قهوه ای
برنج ارگانیک مزرعه شکرالله پور اولین برنج ارگانیک ایران،
کیوی ارگانیک
-علوفه ارگانیک ،آردبرنج ارگانیک ،سبوس برنج ارگانیک،
-کشاوزنمونه ی۸۵و ۹۵،مزرعه ارگانیک صادق شکرالله پور دربابل
☆  ☆ برنج ارگانیک ،کیوی ارگانیک ☆☆
درمزرعه ارگانیک شکرالله پورواقع در مازندران درشهربابل بهترین برنج ارگانیک ایران با افتخار داشتن اولین برنج ارگانیک تایید شده ودارای گواهینامه استانداردملی ارگانیک ایران(۱۱۰۰۰)از شرکت بازرسی بیوسان گواه ،پروش وتولید می شود.
برنج ارگانیک مزرعه ارگانیک شکرالله پور عرضه شده درفروشگاه های محصولات ارگانیک یا بصورت مستقیم از تولیدکننده بصورت کلی وجزئی
قابل تهیه می باشد.
علوفه ارگانیک جهت استفاده دامداران عزیز که درپرورش دام گوشتی وشیرارگانیک فعالیت می کنند عرضه می شود.
هدف از تولید برنج ارگانیک به گفته آقای شکرالله پور کشاورزنمونه ی سالهای ۸۵و۹۵ عرضه محصولات سالم برای داشتن زندگی سالم
هموطنان عزیز می باشد.
آغاز کشت ونشاء بهترین برنج ارگانیک ایران در مزرعه شکرالله پور.
با آرزوی سال پرخیروبرکت برای تمام کشاورزان عزیزایران
علوفه ارگانیک ،آرد برنج ارگانیک ،سبوس برنج ارگانیک،
کشاورز نمونه ۹۵،مزرعه ارگانیک شکرالله پور دربابل